isabye.com

 วันที่ 22 ส.ค 2564 เข้าชม  2,002 ครั้ง

คนอ้วน เสี่ยงต่อโรคต่าง ๆสูง และการนอนก็มีผลต่อความอ้วน

อ้วน อ้วน อ้วน ปัจจุบันโลกของเรามีประชากรอ้วนอยู่มากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก
หรือ 1ใน6 ของประชากรทั้งหมด สำหรับเมืองไทย คนอ้วนต่อประชากรทั้งหมดสูงถึง 30% หรือราว ๆ 20ล้านคน

อ้วนนอกจากจะมีผลต่อบุคลิกภาพแล้ว ยังมีผลต่อความเสี่ยงของการเป็นโรคภัย ไข้เจ็บ ต่าง ๆ
ไมว่าจะเป็น โรคความดันโลหิต เบาหวาน โรคหัวใจ ด้วย
โดยคนอ้วน จะมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่าง ๆสูงกว่าคนปกติอย่างชัดเจน คือ
โรคหัวใจ 2-3 เท่า
โรคเบาหวาน 5-8 เท่า
โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 10เท่า
โรคไขข้อเก๊าต์ 2-5เท่า
มะเร็ง 3 เท่า
ความดันโลหิตสูง 3เท่า

 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการวิจัยพบว่าการนอนก็มีผลต่อความอ้วน

คนที่นอนน้อยกว่า 4ชั่วโมงเป็นโรคอ้วน 73%
น้อยกว่า 5 ชั่วโมง เป็นโรคอ้วน 50%
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เป็นโรคอ้วน 23%
ดังนั้น เราควรนอนให้ได้วันละ 7-8 ชั่วโมงดีที่สุด